The Mobility Directive has been adopted at the end of 2019, with the aim of removing certain barriers in the exercise of freedom of establishment.
Read More
On 14 June 2022, the European Banking Authority (''EBA'') published the Guidelines on policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML/CFT) Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/84 (the ''Guidelines''). The Guidelines aim to ensure a common interpretation and adequate implementation of AML/CFT internal governance arrangements across the EU in line with the requirements of Directive (EU) 2015/849 (the ''AML Directive'').
Read More
In luna mai 2022 au fost introduse cerinte suplimentare cu privire la componenta comitetului de audit al entitatilor de interes public (''EIP''), prin intermediul Ordinului Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS) nr. 123/2022 privind componenta comitetului de audit, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 437/04.05.2022 (''Ordinul ASPAAS'').
Read More
O recenta ordonanta guvernamentala readuce in actualitate aplicarea mecanismului de restructurare a datoriilor operatorilor economici, procedura initiata in urma cu doi ani. Sunt vizate in principal largirea sferei destinatarilor masurii de restructurare a obligatiilor bugetare si prelungirea unor termene prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.
Read More
In Monitorul Oficial nr. 536 din data de 31.05.2022 a fost publicata Ordonanta de urgenta 73/2022 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca (denumita in continuare ,,OUG nr. 73/2022'').
Read More
The Government Emergency Ordinance no. 64/2022 on adjusting prices and the value of general estimates in projects financed by non-reimbursable external funds (“GEO”) was published in the Official Gazette on 11 May 2022 and aims to regulate the rules necessary for adjusting the prices of the public procurement contracts which are financed by non-reimbursable external funds.
Read More
Modificarile si completarile la OUG 193/2002 au in prim plan introducerea obligatiei ca operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publica, precum si institutiile si autoritatile publice definite de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.Principalul element de noutate il reprezinta obligatia ca furnizorii de utilitati si institutiile publice sa accepte plati online, cu cardul, in timp ce – anterior modificarilor – obligatia acceptarii platii cu cardul se rasfrangea doar asupra platii prin intermediul unui terminal POS.
Read More
Cresterea preturilor la utilitati (energie electrica si gaze naturale), combustibil, transportul marfurilor la nivel international, avand un impact direct asupra productiei si distributiei produselor utilizate în constructii, dar si conflictul militar din Ucraina si blocajul international impus Rusiei, au determinat Guvernul Romaniei sa adopte masuri urgente in ceea ce priveste ajustarea preturilor anumitor contracte de achizitie publica.
Read More
Obligativitatea respectarii termenelor impuse prin PNRR cu privire la finantarea proiectelor de transport de interes national, sub sanctiunea blocarii finantarii, a determinat Guvernul Romaniei sa aprobe masuri imediate cu privire la (i) scurtarea duratei atribuirii contractelor de achizitie pentru realizarea acestor lucrari, cat si cu privire la (ii) scurtarea etapelor birocratice necesare implementarii proiectelor.
Read More
Autoritatile din Romania au decis sa nu mai prelungeasca starea de alerta astfel ca incepand cu data de 09.03.2022 starea de alerta a încetat.
Read More
In sedinta din data de 19.01.2022, Guvernul Romaniei a aprobat Ordonanta de Urgenta nr. 2 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative („OUG 2/2022”), publicata in Monitorul Oficial 61 din data de 20.01.2022.
Read More
In Monitorul Oficial nr. 1240 din 29.12.2021 a fost publicata Legea nr. 315/2021 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.
Read More
In Monitorul Oficial nr. 951 din data de 05.10.2021 a fost publicata Ordonanta de Urgenta 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii („OUG 117/2021”).
Read More
In sedinta din data de 02.10.2021, Guvernul Romaniei a aprobat doua ordonante de urgenta de interes pentru raporturile de munca, publicate in Monitorul Oficial nr. 945 din data de 04.10.2021.
Read More
In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 din 6 Mai 2021 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative (''Ordonanta''). Ordonanta a intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv 6 mai 2021.
Read More
In data de 27.04.2021 au fost publicate in Monitorul Oficial doua acte normative care aduc modificari legislatiei spalarii banilor si finantarii terorismului.
Read More
Legislatia in materia protectiei investitorilor de pe piata de capital a fost modificata si completata recent. Astfel, prin Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor (''Legea 88/2021'') - publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 420/21.04.2021, si care va intra in vigoare din 20.06.2021 - se va abroga Cap. IX, Tit. II din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital (''Legea 297/2004''). De asemenea, va fi modificata Legea nr. 312/2015 privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii. Nu in ultimul rand, Legea 88/2021 completeaza cadrul juridic relevant prin introducerea unui cadru nou de organizare si functionare pentru Fondul de compensare a investitorilor (FCI). Legea 88/2021 nu are ca scop direct transpunerea legislatiei UE, ci preia prevederile din Dir. 97/9/CE privind sistemele de compensare pentru investitori, transpuse initial prin Legea 297/2004.
Read More
Legislatia in materia leasing-ului a fost modificata recent. Astfel, prin Legea 83/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, publicata in Monitorul Oficial nr. 401/16.04.2021 si intrata in vigoare din 19.04.2021, a fost modificata si completata Ordonanta de Guvern 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing.
Read More
Given the current context of the COVID 19 pandemic, the Romanian authorities have adopted several pieces of legislation that set out measures in a number of areas. The measures adopted concern key areas of interest for businesses such as: labor and social protection, the economy, health, transport and insolvency procedures.
Read More
The Ordinance enters into force on the date of its publication in the Official Journal, i.e. 8 May 2020. Under the Ordinance, companies may convene and carry out general meetings of shareholders/associates by correspondence or by means of distance communication, even if the articles of association of the company prohibit or do not allow for this possibility.
Read More